Deze pagina is alleen bedoeld om de zoekmachines te helpen zoekers te helpen.
This page is intended to help searchengines help searchers.


Ik begin met alle faq's en Hoe-te's.
I will start with the faq's end HowTo's.
Dus: Naar de Faq's, als het hieronder erbij staat.
So: To the Faq's, if it's in the next part.


Webmail settings.
De mailserver online gebruiken!
a.k.a. Webmail
Allereerst maar een verwijzing naar de mailserver. Er komt een waarschuwing om aan te geven dat het om een beveiligde verbinding gaat. Er is voor de webmail een certificaat uitgegeven door CACert. Standaard staan de certificaten van CACert niet ingesteld op een computer, hierdoor komt er een vraag over de beveiliging. Kies dan Ja! Dus op Ja of Yes klikken.
 
Voor het installeren van de CAcert-root certificaten wordt nog een Howto gemaakt.
De inlogpagina verschijnt, daar kan met de bekende gegevens, inlognaam en wachtwoord, ingelogd worden. Daarna volgt het beginscherm waar linksboven "mailboxes" gekozen kan worden. Als er op "Mailboxes" geklikt wordt worden de mailboxes weergegeven. In de mailboxes staat alle mail, netjes onderverdeeld.
 
Door de optie "Settings" te kiezen kunnen diverse instellingen aangepast worden. Daar kan ook het wachtwoord worden gewijzigd. Dit vind ik zeker aan te raden. Mocht iemand zijn wachtwoord vergeten zijn kan ik weer een nieuwe instellen, en eventueel de oude opzoeken. (Als "postmaster" heb ik redelijk wat mogelijkheden, maar ik neem aan dat iedereen me wel vertrouwd.) Hieronder staat het onderste gedeelte van het instellingen-scherm, de "Settings". Hier kan worden aangegeven hoe bij "online" berichten bijvoorbeeld het "van" adres eruit moet zien. Bij mij is dat dus "Ed van der Salm" Hierdoor komt bij mensen die mail ontvangen van mij als afzender "Ed van der Salm" te staan. Dat is niet iets waar iemand rekening mee hoeft te houden, maar het is als voorbeeld. Als je als afzender iets anders wil (bv Bill Gates) dan kan dat hier worden ingevuld, waarna dat wordt doorgevoerd als op de knop "Update" wordt geklikt.
 
Onderaan is er de mogelijkheid om het wachtwoord te veranderen. Hiervoor moet het oude wachtwoord worden ingevuld, en twee keer het nieuwe wachtwoord (dat is om tikfouten te verkomen). Door daarna op de knop "Modify" te drukken worden de nieuwe gegevens gebruikt.

Het is eigenlijk aan te raden om even wat tijd te nemen om "rond te neuzen". Het enige wat nog wel van belang is: "Om een mailtje te versturen moet "Compose" gekozen worden!"

Dit alles kan natuurlijk ook ingesteld worden in een gewone mail-client zoals bijvoorbeeld "Outlook Express".
mailserver instellingen
Mail met Outlook Express
= lokaal opslaan
Voor de mensen die liever de mail ophalen en lokaal op hun eigen computer plaatsen, is het ook mogelijk om gebruik te maken van emailsoftware zoals bijvoorbeeld Outlook Express. Dit is een beschrijving hoe dat ingesteld moet worden.
 
1: Start Outlook (Hoe verzin ik het...) Dat ziet er zoiets uit als het eerste plaatje.
2: Op het tweede plaatje staan nog geen e-mail accounts ingesteld. Kies in het menu "Extra" de optie "Accounts".
3: Kies dan voor het Tab-blad "E-mail". Druk op de knop "Toevoegen" en kies dan voor "E-mail". 4: Het volgende scherm verschijnt. Hier moet een naam opgegeven worden, dat is meestal je eigen naam. Maar je kan er natuurlijk voor kiezen om er "Fa. Van der Salm - Langevliet BV - 't Zand" van te maken. Klik daarna op de knop "Volgende".
 
5: Dan moet het e-mail adres worden opgegeven. Druk daarna weer op Volgende.
6: Dan kan er gekozen worden wat voor soort server er staat. Ik zelf stel altijd "IMAP" in.
 

Het servertype mag in ieder geval niet http zijn. Of POP of IMAP beter is weet ik eigenlijk niet... Dat hangt dus van de situatie af. Ik had eerst ingetikt dat je als servertype POP3 moest kiezen, maar heb dat zojuist veranderd naar IMAP.

Bij IMAP blijft alle mail die je ontvangt ook op de mailserver staan, en worden de "mappen" zoals je die in outlook maakt overgenomen door de server. Hierdoor kan je dus vanaf meerdere plaatsen eventueel je mail bekijken. Ook heeft het als voordeel dat je online kan inloggen, en daar dan ook al je mail nog netjes staat, net zoals in outlook. Dit is dus aan te raden als je je mail op meerdere plaatsen wilt gebruiken. Je kan dan zelfs als je in Amerika, of ergens anders op reis, je email controleren (via de webmail).
 
7: Vul verder als server voor inkomende e-mail "mail.vander-salm.nl" in en druk daarna weer op "Volgende".
8: Daarna mogen de account gegevens worden ingevuld. Deze heb ik al doorgegeven, dus die zou iedereen moeten weten. En wederom (wat saai) de knop "Volgende" indrukken.
9: En dan opslaan en afsluiten door "Voltooien" te kiezen.
 
10: Dan staat er opeens een account ingesteld! Als iemand meerdere adressen heeft kan die er voor kiezen om 1 van die adressen te selecteren, en dan op de knop "Als standaard instellen" te drukken. Ik kan dat hier niet doen omdat ik maar 1 account heb ingesteld.
11: Ik heb ff snel een tweede account ingesteld. Het is nou allen niet echt duidelijk welke het zijn. Het is nou wel mogelijk om het tweede account als standaard in te stellen. Als ik nou een account kies en de op de knop "Eigenschappen" klik kan ik de naam wijzigen. Dat maakt het duidelijker om welk account het gaat.
12: En dan ziet het overzicht van de accounts er opeens uit als op het twaalfde plaatje. Als meerdere personen dus dezelfde computer gebruiken kan dat allemaal op 1 computer. (Oma en Ans bijvoorbeeld ;)
 
13: Dan gaan we nou weer een stap verder: Klik op de knop "Sluiten". Indien er gekozen is voor een IMAP server komt er vervolgens de vraag of de mappen gedownload moeten worden.
14: Antwoord hier bevestigend op, er verschijnt dan even een scherm wat het downloadden van de mappen laat zien.
15: Hoe lang het duurt hangt helemaal af van de snelheid van de internet-verbinding en of er al mappen aangemaakt zijn. Druk dan op de knop "OK" en het is alweer klaar!
 
16: Dan verschijnt er weer het standaard Outlook Express scherm. Als er is gekozen voor "IMAP"-server komen de accounts onder de reeds aanwezige accounts te staan. Als er voor POP3 is gekozen worden alle mailtjes op dezelfde plaats opgeslagen als de al aanwezige POP accounts.
 
Door op de knop nieuw bericht te klikken kan er een nieuw bericht gemaakt worden (sjemienemie, hoe kom ik erop...) Doordat ik meerdere accounts heb ingesteld kan ik op de regel "Van:" kiezen met welk account ik dit ga versturen. Ik kan daar ook kiezen voor ed vander salm (Ed (@van der Salm)) Als ik op de "Aan:" - regel all@vander-salm invoer krijgt iedereen dat mailtje.
 
Ik hoop dat dit even voldoende is geweest. Ik ga het wel merken. Ik zal ook even een lijst maken met alle accounts die ik heb gemaakt...

Zo, gedaan...
anke danielle jeroen marijke peterzonneveld ruud
anne diana johan mark petra ruudtamis
ans ed joke natasja postmaster (Ed) sandra
barrie frank jonzonneveld nel ria tim
brittzonneveld gerard jose nic riaheemskerk tony
chadzonneveld ilse judy oma rinus willem
cor jeanette laura paul robert wim

Ik heb ook enkele "aliassen" gemaakt. Zoals, maar niet beperkt tot:
 
Alias -------------- Komt binnen op het account van
middenvlietbv        Willem
favdsalm.degoed      Robert
salmflorabv          Nic
nl                   Nic
de                   Ed
 
Als iemand vind dat bijvoorbeeld zijn/haar naam de alias van iemand anders mag zijn, bijvoorbeeld Ome Jo geen eigen adres (johan vander-salm), maar dat adres als alias van Tante Nel, kan dat natuurlijk! Dan kan ze netjes alles checken voordat hij het zelf mag lezen.

Ik denk dat ik het hier maar even bij ga laten. Groeten!

Ed.
mdadm --query command
Linux RAID1 mirror recovery
when HDA fails and HDC is still active
The problem: /dev/hda has bad sectors. Smartctl -d /dev/hda shows:
Current_Pending_Sector  Old_age   14
Offline_Uncorrectable   Old_age   8

So there no more time to remove the bad disk, but you will have to...

Using mdadm (raidtools) and sfdisk to replace a harddisk and rebuild all RAID devices with minimum downtime. The only downtime will be while replacing the harddisk and rebooting the machine, unless it is a hotswap setup ofcourse.
 
First you will need to make /dev/hdc bootable. This is done by starting grub from the CLI and performing the following actions:
device (hd0) /dev/hdc
root (hd0,0) (where ,0 is the boot-partition)
setup (hd0)

Now you can exit grub (quit).
 
Then you should make a backup of your harddisk's partitiontable as follows:
(mkdir /raidrebuild)
sfdisk -d /dev/hda > /raidrebuild/partitions.hda
sfdisk -d /dev/hdc > /raidrebuild/partitions.hdc

and make a file containing the current raid-status
cat /proc/mdstat > /raidrebuild/mdstat
 
Now you should be able to boot from the second harddisk. Shutdown, disconnect the first harddisk, check your BIOS settings and bootup again. If the grub menu appears you are fine.
Now is the time to remove the old disk and insert the new disk. If possible use an identical disk. While testing this procedure I used the same disk (the old disk, it wasn't broken :) which i cleared using a sysrescue-cd but still had a nasty problem. The geometry of the disk wasn't the same as before. I probably changed a setting in the BIOS, but more on that later...
 
After booting you can restore the partitiontable as follows:
sfdisk /dev/hda < /raidrebuild/partitions.hda
Maybe sfdisk says you are doing stupid things, then just say:
sfdisk --force /dev/hda < /raidrebuild/partitions.hda
If there were no errors you can start rebuilding your RAID.
mdadm --manage --add /dev/md0 /dev/hda1
mdadm --manage --add /dev/md2 /dev/hda2

or whatever are the right partitions for the devices.
 
My geometry-problem...
[root@testing root]# fdisk /dev/hda

The number of cylinders for this disk is set to 155061.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
  (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Command (m for help): p

Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 155061 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes

<cut>

[root@testing root]# fdisk /dev/hdc

The number of cylinders for this disk is set to 9729.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
  (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Command (m for help): p

Disk /dev/hdc: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

<cut>

fdisk -H 255 -S 63 /dev/hda
 
[root@testing root]# smartctl -i /dev/hda
smartctl version 5.21 Copyright (C) 2002-3 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     WDC WD800JB-00FMA0
Serial Number:    WD-WCAJ91921919
Firmware Version: 13.03G13

[root@testing root]# smartctl -i /dev/hdc
smartctl version 5.21 Copyright (C) 2002-3 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     WDC WD800JB-00FMA0
Serial Number:    WD-WCAJ91871243
Firmware Version: 13.03G13
de postbode
Hoe stuur ik mail met KPN direct internet (of Direct adsl)?
Na lang zoeken gevonden!
Dat staat (verstopt) te lezen op de website van www.kpn.com.

Daar staat (als de link niet meer werkt):

Ga, in bijvoorbeeld Outlook, naar de eigenschappen (instelling) van uw Mail-account. Typ in uw E-mail client in het tekstvak achter uitgaande mail (SMTP): smarthost.direct-adsl.nl .

Voor Direct Internet (analoog of ISDN) kan je gebruiken: SMTP.DIRECTINTERNET.NL .
 
bijzonderheden
 
Dit had ik gevonden op Moerstaal (via Google hier links in het menu): hiero. Ga er even heen om een waardering te geven.
Alle kleuren van het spectrum
Kleurentestje
Kleuren uitzoeken
Een kleuren probleem proberen op te lossen in het buitenland... Tja, dan maar even zo.
 

Rood
 


Groen
 


Blauw
 
 
En nu twee samen:

Rood met Groen
maakt Geel
 


Rood met Blauw
maakt Magenta
 


Groen met Blauw
maakt Cyaan
 
 
En dan nu alles tegelijk:

Rood, Groen en Blauw
maakt samen Wit
 

Handige linkjes
Dit vind ik nou handig...
http://blacklist.planet.nl/bailout-nl/Abuse.html
http://old.openspf.org/
http://www.dnsstuff.com/tools/ptr.ch?ip=194.109.222.144
http://www.kitterman.com/spf/validate.html
http://www.glassgiant.com/geek/unix-timestamp/
Uitvoer van het replyfrom-script.
Bash scriptjes
Altijd handig...
Vaak moet er een kleine controle gedaan worden. Hiervoor is een bash-script erg makkelijk. Je hebt dan ook de mogelijkheid om iets te automatiseren en het resultaat te laten mailen.
Hier zal ik enkele handig scriptjes plaatsen die ik maar gemaakt heb om ff snel iets te kunnen testen en/of controleren.
 
#!/bin/bash
pingnet="192.168.233."
pingfirst="1"
pinglast="254"
replyfrom="\nAntwoorden ontvangen van:\n\n"
for current in `seq $pingfirst $pinglast`
do
echo $pingnet$current
gotreply=`ping -c 1 -w 1 $pingnet$current |grep "64 bytes from"`
if [ -n "$gotreply" ];
then
replyfrom="$replyfrom$gotreply\n"
fi
done

echo -e "$replyfrom"
 
En wat links:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bash
http://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html
http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html
http://www.tldp.org/LDP/abs/html/index.html
http://www.faqs.org/docs/Linux-HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html
Voorbeeldje PostgreSQL 8.1.3 - 20080527
SQL scriptjes
Leek me opeens ook wel handig
Na weer eens een tijdje zoeken naar de juiste samenstelling van een sql-query, ben ik toch maar begonnen met het opslaan an die queries. Dus om te beginnen hoe krijg je de omvang van de tabellen in een database te zien?
 
Omvang tabellen
 
Deze query is gemaakt voor PostgreSQL. Hij gaf mij een mooi overzicht van alle tabellen met de omvang, aflopend gesorteerd op omvang.

SELECT schemaname, tablename, pg_size_pretty(size) AS size_pretty, pg_size_pretty(total_size) AS total_size_pretty FROM (SELECT *, pg_relation_size(schemaname||'.'||tablename) AS size, pg_total_relation_size(schemaname||'.'||tablename) AS total_size FROM pg_tables) AS TABLES ORDER BY total_size DESC;

Bedankt/Thanks Tobu, whoever you are ;)
Zie hier: onderaan bij de usercomments.
Disc-image partition setup
How2 mount a partition of a hdd-image
Mounting partition 2 or 3 or 4 or ...
I needed to check a filesystem on a disc-image. The disc-image is used by a xen-host(/client?). Since the xen-machine didn't start I couldn't use a standard CLI fsck.
 
The biggest problem was getting the right bytecount-offset to mount the disc-image (from now on: disc). It is a 8Gb image containing only 4 partitions: /boot, /, <SWAP> and /var. Since I needed to check / and /var of the disc i wanted to mount it using the loopback-device. That's where the problem started.
 
I found some info about mounting disc-images, mostly floppy-images but that would not allow me to mount the second partition. So here is a short howto. First you need to know the block-size. This is caculated bij deviding the Units-size by 1024. In my case: 8225280 / 1024 = 8032,5.
 
In my case partition 4 started at 525 and ended at 1019. To get to the bytecount-offset you need to do: (525-1) * 8032,5 * 1024 = 4310046720. Why 525 - 1? Because that's the end of part 3 :).
 
However!
The first partition allways has a default offset to start with. The starting byte of the first partition is 32256 (63*512) bytes into the file. The first track times the number of bytes. The reason behind this gap is that most (There is no real standard) fdisk programs don't use the first track for anything but the MBR.
 
So then you know where the partitions are on the disc. In my case they where:
p1: 32256
p2: 106928640
p3: 3775403520
p4: 4310046720

Now let's look at the next steps.
 
To check/mount partition 2, simply do:
losetup -o 106928640 /dev/loop0 /home/xendiscs/relay02/hda.img
fsck.ext3 -v /dev/loop0
mount /dev/loop0 /mnt/loop/
umount /mnt/loop/
losetup -d /dev/loop0
 
That's It!
 
To bad that was not the problem... :(

But at least i had fun finding out :)
 
The links i used:
http://www.osdev.org/osfaq2/index.php/Disk%20Images%20Under%20Linux
http://doc.nl.linux.org/HOWTO/Partition-NL/partition-5.html
http://doc.nl.linux.org/HOWTO/Partition-NL/recovering.htmlEn dan nu: allemaal foto's.
Next part: all Pictures.

Dus: Naar de Foto's, als het hieronder erbij staat.
So: To the Foto's, if it's in the next part.


Bij opa en oma thuis (09/04/06)
Amber en Mara
Wat foto's en verhaaltjes
Amber gaat graag samen op de foto met Mara. Jammer dat Mara nog niet weet dat ze naar de camera moet kijken. Als ik nieuwe leuke foto's heb zal ik die hier toevoegen.
 
Foto's 1 en 2 zijn van 24 december 2005. Foto 3 is van 3 januari 2006.
 
Met nog een extra tekstje. Eens even kijken waar deze komt, en hoe dat er dan uit ziet. Ik ben reuze benieuwd. En dan nog wat extra tekst.
Het is alweer bedtijd (22/04/06)
Amber
just Amber
Gewoon foto's van en over Amber. Dit zijn de foto's van haar eerste 2,5 jaar. Als er teveel foto's komen zal ik het vast wel onderverdelen. Een foto als tijger en ze heeft een nijlpaard gemaakt van klei. Wat er nog meer is? Kijk maar gewoon.
 
Ja, dat blauwe blok klei is een nijlpaard. Dat zou je niet zeggen he!
Zoals te zien is Amber vrij netjes, ze houdt alle ronde Nijntje stickers netjes bij elkaar. Dat is bij het andere stickervel hetzelfde, daar zijn alle rode hartjes netjes bij elkaar.
 
Verstoppertje spelen met Amber is best apart. Je moet haar niet te snel vinden maar ook niet per ongeluk overhoop lopen. Ik heb twee filmpjes geplaatst waarop te zien is hoe Amber zich verstopt, gelukkig komt ze voor ene knuffel wel tevoorschijn.
Oma met haar kinderen (24/09/01)
Groot Oma
of gewoon Oma of Moeder
Toen Oma 89 werd zijn er nog wat foto's genomen die ik hier ook heb. Ze had toen nog niet zoveel achterkleinkinderen, er missen er een stuk of 7. Ik zal nog even verder zoeken wat ik nog meer kan bemachtigen.
Eerste keer dat Mara zelf is gaan zitten (03/05/06)
Mara
just Mara
Gewoon foto's van en over Mara. Op de eerste foto's is ze een cursus computer voor babies aan het doen ;) In ieder geval begint het allemaal met het leren gebruiken van een muis. Wat er nog meer komt? Geen idee, maar we zullen het zien.
 
Twee jaar geleden hadden we ook foto's gemaakt van Amber in haar stoel, nu zit Mara op dezelfde plek. Ze zit ook ongeveer net zo scheef.
Bij opa en oma thuis (09/04/06)
Wat leuk, Britt is er ook
Dit stond zomaar om mijn camera :)
Als ik foto's van Britt tegenkom kunnen die mooi hier erbij. Ik heb haar gemist bij opa en oma, maar de foto's heb ik wel!
Nog iets uitpakken
Mara is jarig
1 Jaar alweer!
Mara's 1-ste verjaardag.
De badkamer (19/10/06)
Ons nieuwe huisje
Maar eerst een verbouwing...
Hierbij enkele foto's van de verbouwing. De oude douchemuur, welke al omgevallen is en weer opnieuw opgemetseld. Het gat in de trapkast naar de "kruipruimte" waar geen ruimte in is. En een zooitje gaten her en der in de muren (en keukenvloer).
 
Komend weekend moeten we verhuizen. Nu het aanrechtblad erop zit begint het wel ergens op te gaan lijken, maar er moet nog heel veel. Gelukkig ligt boven het laminaat en beneden is de vloer ook klaar. De gehele beneden verdieping is omhoog met drie centimeter omhoog gegaan. Hiervan is een centimeter isolatie, altijd lekker.
5 Jaar feestje van Amber
Lekker je verjaardag vieren met je beste vriendjes en vriendinnetjes. Leuk dat jullie er waren Bo, Britt, Dennis, Hanne, Leon, Parham en Zoƫ!
 
Verhaaltjes volgen nog wel...
 
of niet...